You never know what youve got until its gone

Detta är en klassiker från min sida, underbar låt. Har haft den på min mobil ända sedan jag fick min första mobil med mp3.
Eftersom inte alla förstår engelska så bra, så ska jag först skriva ner den sista versen av låten på engelska, sen har jag använt google translate för att få versen på svenska.
Enjoy.

Immortal technique - You never know (original)

She told me that there was a note for me, that was left behind
She had left it there waiting, for such a long time
I was inclined to ask about it but she brought it up first
I saw a tear swelling up in her eye, and then she cursed
She told me where the letter was and I started thinking the worst
Reversed my position, stepped over and opened the door
And sure enough there was an envelope with my name on the floor
"Nobody loves you more than me carino" is what the letter said

"By the time you get to read this, I'll probably be dead
But when you left in '97 a part of me went to Heaven
I thank God at least I got to know what love really was
But it hurt me, to see what true love really does
'Cause even though we never made love, you were all that there was
It was because I loved you so much that I had to make you leave
You made me doubt the way I thought, you made me want to believe
And then I slipped up, and I let you get close to me
It was hard to not be openly when people spoke to me
This was not the way I thought my life was supposed to be
Baby don't you see, I had a blood transfusion that left me with HIV
Hoped the end exists for me since late in 1993
I died a virgin, I wish I could've given myself to you
I cried in the hospital because there was no one else but you
Promise that you'll meet me in paradise inevitably
No matter what, I'll keep your love forever with me"

What happened for the rest of the day is still a blur
But I remember wishing that I was dead, instead of her
She was buried on August 3rd
The story ends without a sequel
And now you know why Technique, don't fucking fall in love with people
Hold the person that you love closely if they're next to you
The one you love, not the person that'll simply have sex with you
Appreciate them to the fullest extent, and then beyond
'Cause you never really know what you got, until it's gone

Immortal technique - You never know (översatt till Svenska)

Hon berättade att det fanns en anteckning för mig, som var kvar
Hon hade lämnat den där och väntar, under så lång tid
Jag var benägen att fråga om det men hon tog upp det först
Jag såg en tår svullnad upp i hennes ögon, och sedan hon förbannad
Hon berättade om brevet och jag började tänka det värsta
Omvänd min ståndpunkt, klev över och öppnade dörren
Och visst fanns det ett kuvert med mitt namn på golvet
"Ingen älskar dig mer än mig Carino" är vad brevet sades
"Vid tiden du får läsa detta, kommer jag förmodligen död
Men när du lämnade i -97 en del av mig kom till himlen
Jag tackar Gud åtminstone jag fick veta vad kärlek egentligen var
Men det sårade mig, att se vad sann kärlek verkligen gör
"Orsak trots att vi aldrig älskat, du var allt som fanns
Det var för att jag älskade dig så mycket att jag var tvungen att tvinga dig att lämna
Du fick mig att tvivla på det sätt jag tänkte, gjorde du mig vill tro
Och då jag halkade upp, och jag låter dig komma nära mig
Det var svårt att inte vara öppet när folk pratade med mig
Det var inte så jag trodde att mitt liv var tänkt att bli
Baby förstår du inte, jag hade en blodtransfusion som lämnade mig med hiv
Hoppades slutet existerar för mig sedan slutet av år 1993
Jag dog en jungfru, jag önskar jag kunde ha gett mig själv till dig
Jag grät på sjukhuset eftersom det inte fanns ingen annan än du
Lova att du kommer att möta mig i paradiset oundvikligen
Oavsett vad, jag ska hålla din kärlek för alltid med mig "
Vad hände under resten av dagen är fortfarande en fläck
Men jag minns önskar att jag var död, i stället för henne
Hon begravdes den 3 augusti
Berättelsen slutar utan en uppföljare
Och nu vet du varför Teknik, fan inte förälska sig i människor
Håll personen som du älskar noga om de är nära dig
Den du älskar, inte personen som helt enkelt får ha sex med dig
Uppskattar dem i den utsträckning, och då bortom
För du vet aldrig riktigt vad man har, tills det är borta
Hon berättade att det fanns en anteckning för mig, som var kvarHon hade lämnat den där och väntar, under så lång tidJag var benägen att fråga om det men hon tog upp det förstJag såg en tår svullnad upp i hennes ögon, och sedan hon förbannadHon berättade om brevet och jag började tänka det värstaOmvänd min ståndpunkt, klev över och öppnade dörrenOch visst fanns det ett kuvert med mitt namn på golvet"Ingen älskar dig mer än mig Carino" är vad brevet sades
"Vid tiden du får läsa detta, kommer jag förmodligen dödMen när du lämnade i -97 en del av mig kom till himlenJag tackar Gud åtminstone jag fick veta vad kärlek egentligen varMen det sårade mig, att se vad sann kärlek verkligen gör"Orsak trots att vi aldrig älskat, du var allt som fannsDet var för att jag älskade dig så mycket att jag var tvungen att tvinga dig att lämnaDu fick mig att tvivla på det sätt jag tänkte, gjorde du mig vill troOch då jag halkade upp, och jag låter dig komma nära migDet var svårt att inte vara öppet när folk pratade med migDet var inte så jag trodde att mitt liv var tänkt att bliBaby förstår du inte, jag hade en blodtransfusion som lämnade mig med hivHoppades slutet existerar för mig sedan slutet av år 1993Jag dog en jungfru, jag önskar jag kunde ha gett mig själv till digJag grät på sjukhuset eftersom det inte fanns ingen annan än duLova att du kommer att möta mig i paradiset oundvikligenOavsett vad, jag ska hålla din kärlek för alltid med mig "
Vad hände under resten av dagen är fortfarande en fläckMen jag minns önskar att jag var död, i stället för henneHon begravdes den 3 augustiBerättelsen slutar utan en uppföljareOch nu vet du varför Teknik, fan inte förälska sig i människorHåll personen som du älskar noga om de är nära digDen du älskar, inte personen som helt enkelt får ha sex med digUppskattar dem i den utsträckning, och då bortomFör du vet aldrig riktigt vad man har, tills det är borta


Kommentarer


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

RSS 2.0